Treść Pisma w dokumencie do pobrania poniżęj:

Pismo WIOŚ (anonimizacja)