W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność
podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych
rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki
zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu
z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją
lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej
solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

—————————————————————————————————————–

Pełna treść ogłoszenia (PDF)