Od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowyprzeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl/
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Informujemy, że na terenie naszej Gminy pracuje rachmistrz spisowy. Ewentualne dane rachmistrza można potwierdzić w Urzędzie Gminy.

Przypominamy, że wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest dla wszystkich rolników obowiązkowe.