Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego
od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez
rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu
rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O
metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje
każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z
rachmistrzem spisowym.
Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim
kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być
zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.
W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest
objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.