Informacja od redaktor naczelnej Kuriera Lubelskiego w związku z akcją Mistrzowie Agro 2020

Szanowny Pan

Sławomir Czubacki

Wójt Gminy Sosnowica

W imieniu Sylwii Szewc-Koryszko, redaktor naczelnej “Kuriera Lubelskiego” mam przyjemność poinformować, że przedstawiciele Gminy Sosnowica zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro – największym plebiscycie wiejskim i rolniczym w Polsce prowadzonym w naszym województwie przez “Kurier Lubelski” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Nominacje do nagród uzyskali: Barbara Kulawiuk, sołtys Sołectwa Lejno, Bożena Niezabitowska, sołtys Sołectwa Pieszowola, Edyta Osiej, sołtys Sołectwa Sosnowica, Elżbieta Grodek, sołtys Sołectwa Stary Orzechów, Henryk Grzegorczyk, sołtys Sołectwa Turno, Henryk Kłopocki, sołtys Sołectwa Sosnowica Dwór, Iwona Ryś, sołtys Sołectwa Zienki, Krystyna Witosławska, sołtys Sołectwa Górki, Marta Matejuk, sołtys Sołectwa Nowy Orzechów, Wiesława Bielecka, sołtys Sołectwa Komarówka oraz KGW Górczanie w Górkach, KGW w Lejnie, KGW Nowy Orzechów, KGW w Pieszowoli, KGW w Sosnowicy, KGW w Starym Orzechowie.

Kandydatów do nagród nominowali partnerzy i patroni akcji – organizacje rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz mieszkańcy naszego regionu. Główne nagrody w plebiscycie zostaną wręczone podczas uroczystej gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w Warszawie. Do udziału w ceremonii wręczenia nagród zostaną zaproszeni także włodarze gmin, z których pochodzić będą laureaci.

Serdecznie zachęcam do wspierania reprezentantów gminy w akcji Mistrzowie Agro poprzez upowszechnienie wiadomości o akcji. Udział w plebiscycie to znakomita promocja nie tylko ich działalności, lecz także całego lokalnego środowiska.

Pełną informację o akcji można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem: www.kurierlubelski.pl/agro

Z poważaniem,

Katarzyna Niedzwiecka

Główny koordynator akcji

Mistrzowie Agro

Polska Press