Materiał promocyjny – Spis Rolny 2020

Więcej informacji na https://spisrolny.gov.pl/ lub w Urzędzie Gminy.