https://mars.easyisp.pl:2096/cpsess5381563783/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=142&_part=3&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

 

Dnia 11.05.2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowica zawarła z  Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich umowę na dofinansowanie zadania o nazwie:  „Zapewnienie bezpieczeństwa strażakom ratownikom w związku z COVID-19”.  Zadanie polegało na  zakupie:

  • 6 sztuk masek podciśnieniowych 3S Basic z połączeniem gwintowanym Rd40x1/7;
  • 100 sztuk Filtrów cząsteczkowych P3 PlexTec z gwintem Rd40x1/7;
  • 78 sztuk Kombinezonów ochronnych

Wielkość dotacji z NIW wynosiła 10 000 zł. Pozostała część kosztów zostało sfinansowana ze środków własnych OSP Sosnowica.

W związku z realizacją zadania poprawiło się bezpieczeństwo strażaków ratowników oraz społeczności lokalnej na administrowanym terenie. Ponadto jednostka może być dysponowana do działań na terenie całego powiatu a zakupione wyposażenie poprawiło efektywność jednostki i umożliwiło natychmiastowe działanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

 

https://mars.easyisp.pl:2096/cpsess5381563783/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=142&_part=4&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1