Od 3 do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. należy składać w Urzędzie Gminy Sosnowica.
Ważne informacje:
– limit paliwa 100 litrów  na 1 ha użytków rolnych,
– stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł,
– dla posiadaczy bydła – 30 litrów oleju napędowego na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła DJP (konieczne jest dołączenie do wniosku informacji z ARiMR o liczbie DJP bydła).
DOKUMENTY DO POBRANIA: