SKŁADANIE WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2020 / 2021

(dot. wniosków o ustalenie prawa o świadczenia „Dobry start”, zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy informuje, iż od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w formie papierowej. W budynku Urzędu Gminy w Sosnowicy w wyznaczonym miejscu znajdują się wnioski, które można pobrać.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 i związane z nim ograniczenia wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, poprzez wrzucenie wypełnionego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w zamkniętej kopercie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do skrzynki podawczej albo wysłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica.

Wnioski można pobrać również ze strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS, E-PUAP lub przez bankowość elektroniczną.

W przypadku potrzeby skonsultowania się z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych należy umówić się z Nim telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu 503 748 716.

 

Wnioski nie będą weryfikowane przy kliencie !!!

 

Brak też będzie możliwości wypełnienia ich przy pracowniku !

 

Uzupełnienia wniosków i dokumentów następować będą po pisemnym wezwaniu przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą e-mail !

 

ZAŁĄCZNIKI:

dot-terminow-1596021599

wymagane-dokumenty-1596021502