SERDECZNE GRATULACJE

DLA  PANI IWONY CZECZKO

powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy

Jesteśmy przekonani, że Pani przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe, połączone z ogromną odpowiedzialnością, chęcią do pracy, kreatywnością i troską o powierzoną placówkę, przełoży się na dalsze, wspaniałe efekty jej działalności.

Życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

 

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Sosnowica