Dzień dobry

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie na terenie Państwa działania informacji o organizowanym przez nas szkoleniu e-learningowym pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”, kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Będziemy wdzięczni za pomoc w dotarciu z informacją o szkoleniu do jak największej liczby chętnych.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Spyrka

Sekretariat

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
Tel.: 12 4240500Harmonogram zajęć
Fax: 12 4240505
E-mail: krakow@cdr.gov.pl
http://www.cdr.gov.pl

Informacje na temat Twojego Administratora Danych Osobowych znajdują sie na stronie: LINK

Karta zgłoszenia

Harmonogram zajęć