Instytut Spraw Publicznych opublikował raport „Wyzwania gospodarki odpadami komunalnymi w gminach”.
Instytut przedstawił w nim stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie dwuletniego projektu współpracy z samorządami oraz na podstawie ostatnich dostępnych informacji z Bazy Danych o Odpadach.
Z raportu wynika, że przeciętnie w Polsce poprawnie segreguje się 44 proc. odpadów, ale mieszkańcy niektórych gmin wiejskich udowadniają, że można segregować ponad 70 proc. Badania zawartości worków z odpadami zmieszanymi pokazują, że znajduje się w nich ponad 85 proc. surowców nadających się do recyklingu, co pokazuje niewykorzystany potencjał. Z kolei z wytworzonych w Polsce odpadów komunalnych recyklingowi udało się poddać tylko 28 proc.  Inwestycje gospodarki odpadami koncentrują się głównie na końcowym etapie procesu – a więc zagospodarowaniu odpadów zmieszanych, zamiast na poprawie poziomu i jakości segregacji oraz rozbudowie instalacji do recyklingu odpadów komunalnych.

Więcej informacji – Wyzwania gospodarki odpadami komunalnymi w gminach (isp.org.pl)