INFORMACJA

Ogólnopolskie wydawnictwo WSPÓLNOTA opublikowało ranking samorządów na szczeblu gminnym “Sukces kadencji 2018–2023”. Kadencja będąca przedmiotem podsumowania była pod wieloma względami wyjątkowa. Wymieńmy kilka czynników mających wpływ na to, czy w ogóle możemy mówić o sukcesie. Pierwszy to trwająca ponad dwa lata i dezorganizująca życie tak mieszkańców, jak i służb miejskich pandemia COVID-19. Kolejnym jest agresja Rosji na Ukrainę i konieczność zajęcia się olbrzymią falą uchodźców. Następnie nieznana od pięciu kadencji wysoka inflacja dewastująca budżety samorządowe. W końcu trudno nie wspomnieć o niespotykanej od lat intensywnej presji recentralizacyjnej ze strony rządu. Miała ona wiele twarzy, których dobrym zobrazowaniem i podsumowaniem są zmiany „indeksu samorządności” publikowane w opracowaniu Fundacji Batorego. Ważnym (choć niejedynym) efektem tej presji były zmiany w systemie finansowania, związane między innymi z modyfikacją przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i zmiana strumienia dochodów samorządowych.

Prezentowane wyniki napawają optymizmem, a jednocześnie zobowiązują do dalszej wytężonej pracy.