Załącznik:

wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego