https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-pierwsza-pomoc-przy-odmrozeniach,8542.html

Wszystkie poradniki: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/poradnik-pacjenta/