I N F O R M A C J A
W związku z odpracowaniem nieobecności na dyżurze w dniu
02.08.2023 r., nieodpłatne usługi pomocy prawnej, poradnictwa
obywatelskiego i mediacji  będą świadczone w Urzędzie Gminy Sosnowica:
• w środę 9 sierpnia 2023 r. w godzinach 9:00 – 15:00,
• w środę 16 sierpnia 2023 r. w godzinach 9:00 – 15:00.
Zgłoszenie zamiaru uzyskania darmowej porady odbywa się poprzez
zapis pod nr tel. 83 355 14 70 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej:
https://zapisy-np.ms.gov.pl/