Załączniki:

Mikoszewo karta uczestnika

Zakopane karta uczestnika

Regulamin wypoczynku

Oświadczenie-RODO

do rodziców 2