Nadleśnictwo Parczew informuje, że od 9 maja 2023 roku do 14 czerwca 2023 roku, na terenie oddziałów leśnych leśnictw Sosnowica, Borek i Turno o numerach: 25-30; 31-34; 36-39; 40-44; 50-53 – na południe od drogi powiatowej 1566L; 59-62; 66-69; 74-76;80-81; 123-134; 136-139; 141 – na zachód od drogi powiatowej 1622L; 142-145; 145A; 146-150; 273-275; 274A; 277-283; 443; 444W ze względu na prowadzone prace agrolotniczego zwalczania chrabąszczy zostaje wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Zakaz nie dotyczy: – osób oraz sprzętu używanego do prac związanych z gospodarką leśną, – zwalczających pożar oraz ratujących zdrowie, mienie i życie, – organów ochrony środowiska. Granice obszarów objętych zakazem wstępu zostaną oznaczone tablicami ze znakiem zakazu wstępu. Nadleśnictwo zwraca się z prośba o upublicznienie informacji na tablicach ogłoszeniowych.

 

Piotr Pniak Zastępca Nadleśniczego

 

pismo-wprowadzenie zakazu wstępu do lasu

mapa z lokalizacją pól zabiegowych- obszar objęty zakazem wstępu