Załączniki:

0Zalacznik_nr_1_-_Wzor_oferty (2)

0Zalacznik_nr_2_-_Wzor_umowy(1) (3)

0Zalacznik_nr_3_-_Wzor_sprawozdania(1) (2)

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.

oczywista omyłka w ogłoszeniu

sprawozdanie pożytek 2023 rok