Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi aktualnie nabory do programów krajowych, w których o pieniądze unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Są to :

Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców – PARP – Centrum Rozwoju MŚP