Osoby zainteresowane kupnem węgla na sezon 2022/2023, zobowiązane są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski można złożyć: osobiście w Urzędzie Gminy Sosnowica (pokój nr 13) lub listownie poprzez Pocztę Polską.

Wzór wniosku:  wniosek- węgiel

 

Wnioski podlegają weryfikacji w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i miejscu odbioru węgla.

Urząd Gminy Sosnowica nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy. Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, zorganizować transport przez podmiot dystrybucyjny za dodatkową opłatą.