INFORMACJA

Właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć:

– drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl,

– w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna m.in. 500 zł.

 

Wójt Gminy Sosnowica

                                                                             /-/ Sławomir Czubacki