II edycja Programu Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie przy wkładzie własnym Gminy Sosnowica w wielkości 5 % zostanie przeznaczone na dwa zadania inwestycyjne jakimi są:

1. Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica poprzez budowę drogi Olchówka-Sosnowica, przebudowę ulicy Spacerowej i Nowej w miejscowości Sosnowica.

2. Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica- I etap budowy drogi gminnej w miejscowości Bohutyn oraz przebudowy drogi gminnej relacji Pasieka- Izabelin.