Logo Unii Europejskiej i Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach inwestycji  „ Rozwój społeczno-gospodarczy i turystyczny Gminy Sosnowica poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” Gmina Sosnowica  zakupiła fabrycznie nowy ciągnik rolniczy marki Zetor model PROXIMA CL 90  o mocy 87 KM za kwotę 264 450,00 zł.  Ciągnik charakteryzuje się nowoczesnością oraz wysokimi parametrami technicznymi co pozwoli usprawnić wykonywanie należących do zadań własnych gminy zadania. W najbliższym czasie zostanie również zakupiona beczka asenizacyjna. 

 

traktor Zetor