I N F O R M A C J A

Z dniem 2 maja 2022 r. punkt świadczący nieodpłatną pomoc prawną oraz mediację zostanie przeniesiony z budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum-Kultury
w Parczewie do siedziby Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Dyżury będą prowadzone według poniższego harmonogramu:

  • w miesiącach: I, III, V, VII, IX, XI od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-12.00, w piątek w godzinach 14.00-18.00,
  • w miesiącach: II, IV, VI, VIII, X, XII od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

 

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 15 88 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie) lub samodzielnie na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/lubelskie/parczewski