OGŁOSZENIE

W dniu 15 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna)
odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców

zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie
w
ramach Programu ,,Czyste Powietrze”.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców o zasadach Programu

będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.

 

 

                                                                       Wójt Gminy Sosnowica

                                                                       /-/ Sławomir Czubacki