LINK:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/ii-edycja

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do Regulaminu_Karta zgłoszeniowa

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich_informacja

Załącznik nr 1 do Regulaminu_Karta zgłoszeniowa