W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną–wzrostem  zakażeń  SARS – CoV-2 Wójt Gminy Sosnowica przypomina o obowiązkach wynikających z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000861

         Wzrost zakażeń i pojawienie się nowych  wariantów  wirusa wymuszają konieczność wdrożenia i przestrzegania zasad wzmożonego reżimu sanitarnego, tj. dystansu społecznego,  środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji rąk.

          Wójt Gminy Sosnowica przypomina jednocześnie, że zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) pracodawca ponosi odpowiedzialność  za zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych i ochronnych w celu zminimalizowania ryzyka zawodowego pracowników.

            Mając na uwadze, że ryzyko zakażeń dla zaszczepionej populacji waha się od niskiego do umiarkowanego zaś dla niezaszczepionej populacji jest bardzo wysokie –  apeluję o promocję szczepień jako skutecznego środka ochrony przed zakażeniem i ciężkim przebiegiem COVID-19.

Bieżące informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa znajdziecie Państwo na stronie :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia