W Urzędzie Gminy w Sosnowicy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny
w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”. Zainteresowanych mieszkańców Gminy zapraszamy do korzystania z punktu, który ma celu ułatwienie wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu „ Czyste Powietrze”

GODZINY PRACY PUNKTU:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od 9.00 do 11.00

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście, w siedzibie urzędu, telefonicznie pod nr tel. 82-591-21-52 oraz e-mailowo: srodowisko@sosnowica.pl

Aby usprawnić funkcjonowanie punktu bardzo prosimy o przygotowanie następujących dokumentów zanim będziecie chcieli Państwo skorzystać z pomocy w wypełnieniu wniosku  o dofinansowanie:

 • należy posiadać adres e-mail (warunek konieczny),
 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP
  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego osoby wnioskującej, do wypłaty dofinansowania
  (tylko polskie rachunki prowadzone w zł),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • określić powierzchnię całkowitą budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 • ostatni formularz PIT lub w przypadku podwyższonego poziomu finansowania zaświadczenie o dochodach z OPS (wydaje P. Sylwia Kowalczuk).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • instalację fotowoltaiczną (mikro),
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

 

Poniżej wskazujemy Państwu przydatne linki do Programu Czyste Powietrze. Prosimy
o zapoznanie się z nimi przed wizytą w urzędzie.

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://lista-zum.ios.edu.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie ramach programu Priorytetowego Czyste powietrze:

 • Należy posiadać e-mail
 • Należy posiadać założony profil zaufany, można to zrobić poprzez bank
 • Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
 • Budynki na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 nie mogą uzyskać dotacji na zakres kosztów kwalifikowanych na m.in. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.
 • Dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł rocznie.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwota: stan na grudzień 2020 r.)

Dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • Wypełniony wniosek w portalu beneficjenta
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynku w którym będzie realizowane przedsięwzięcie (elektroniczna księga wieczysta lub akt notarialny)

– zaświadczenie o dochodach do nabycia w OPS w Sosnowicy (P. Sylwia Kowalczuk) – jeśli dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania – zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące)

 • PIT jeśli poziom podstawowy
 • Oświadczenia: współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem – druk we wniosku
 • Zgoda współmałżonka na realizacje przedsięwzięcia – druk we wniosku