Już 1-ego lipca każdy Właściciel/Zarządca będzie miał obowiązek złożyć deklarację do CEEB dot. źródeł ciepła i spalania paliw
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Składanie deklaracji drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej rozpoczyna się  1 lipca 2021 r.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Nadmienić należy, że obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w ustalonym terminie grozi grzywna.

 

Więcej informacji: https://zone.gunb.gov.pl

Deklaracje dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica oraz na stronie BIP: ugsosnowica.bip.lubelskie.pl (Zakładka: Do pobrania > Formularze i oświadczenia > Deklaracja CEEB budynki mieszkalne/budynki niemieszkalne)

 

Ulotka2-min