Nabór wniosków do programu Moja Woda

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wznowił nabór wniosków do programu Moja Woda, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie do 5000 zł na ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Szczegóły na temat programu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: http://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

WYMAGANA DOKUMENTACJA:     https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-1