Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie zaprasza na bezpłatne badania w kierunku boreliozy.

Do projektu „Profilaktyka boreliozy z Lyme wśród mieszkańców województwa lubelskiego” będą kwalifikowane osoby:

– z terenu województwa,

– w wieku aktywności zawodowej (aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej, osoba pracująca albo      pozostająca bez zatrudnienia ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem),

– narażone na pokłucie przez kleszcza w trakcie wykonywania pracy zawodowej lub rekreacji.

Do grup szczególnie narażonych należą m.in.: rolnicy, leśnicy, myśliwi.

U osób zakwalifikowanych zostaną wykonane bezpłatnie badania w kierunku boreliozy metodą ELISA (IgM i IgG), wyniki badań zostaną skonsultowane z lekarzem.

W przypadku uzyskania wyniku dodatniego lub wątpliwego uczestnicy projektu zostaną skierowani na badania w kierunku boreliozy metodą WESTERN blot (IgM i IgG). Wyniki badań zostaną skonsultowane przez lekarza chorób zakaźnych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.imw.lublin.pl w zakładce Projekty oraz pod numerami telefonów: (81) 7184 573 lub (81) 71 84 530.