Ogłoszenie

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Urząd Gminy Sosnowica obsługuje interesantów do godziny 15.30.

 

                                                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                                                                /-/ Sławomir Czubacki