Informujemy, iż w dniach od 01.02.2021 roku do dnia 01.03.2021 roku  w Urzędzie Gminy Sosnowica,  będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Zwrot podatku będzie dokonywany wyłącznie na rachunek bankowy, w związku z czym prosimy o wskazanie numerów kont w składanym wniosku. Tym samym zwracamy się z prośbą o podanie numerów telefonów w celu kontaktu z Wnioskodawcą.

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT z okresu : 01.08.2020r.- 31.01.2021r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. LISTA FAKTUR : lista-zestawienia-faktur-2
  2. WNIOSEK: Wzor_wniosku_akcyza_(1)