Dzień dobry,

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs  dla Kół Gospodyń Wiejskich na  przygotowanie 30-sekundowego „Spotu Świątecznego promującego PRODUKT POLSKI ”.  Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27.11.2020 r.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłam ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu na „Spot świąteczny promujący PRODUKT POLSKI” z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji celem sprawnego dotarcia do grupy docelowej.