Informuję, że udostępniliśmy stronę internetową do graficznej prezentacji danych epidemicznych SARS-CoV-2.

Strona programu jest dostępna pod adresem:
https://covide.pl

 

Strona prezentuje w zwięzłej i czytelnej formie bieżące dane epidemiczne SARS-CoV-2 w postaci:
– statystyk porównawczych (Polska na tle świata, województwa na tle całej Polski)
– wykresów (dane oraz wskażniki epidemiczne)
– tabeli
– mapy (województwa, powiaty w wybranym województwie)

Dane są aktualizowane na bieżąco z wiarygodnych źródeł.

Częścią portalu jest także moduł analityczny, do którego można wejść ze strony lub bezpośrednio z przeglądarki pod adresem:
https://covide.pl/covid

Prezentowane dane obejmują województwa, miasta i powiaty w Polsce oraz dane światowe w rozbiciu na kraje, kontynenty i regiony.

Moduł analityczny jest kompletnym systemem narzędzi do przetwarzania aktualnych danych epidemicznych na postać graficzną (wykresy, mapy, tabele).

Podstawowe cechy modułu analitycznego:
– korzysta z aktualnych, wiarygodnych źródeł danych epidemicznych
– elastyczność wyboru danych do prezentacji
– wstępne przetworzenie danych do wykresów: uśrednianie, wygładzanie, odniesienie do liczby ludności i powierzchni
– możliwość prezentacji standardowych wskaźników epidemicznych
– parametryzacja elementów grafiki wykresów
– możliwość eksportu wykresów w postaci plików graficznych (także mapy)
– widok tabeli z elementami analizy statystycznej
– personalizacja ustawień (po zalogowaniu)
– szybkość

Mamy nadzieję, że program wyróżni się spośród dostępnych źródeł informacji na temat pandemii koronawirusa i zdobędzie Państwa zaufanie.
Jeśli tak się stanie, to proszę o umieszczenie linku do strony na portalu Urzędu.

Program jest ciągle rozwijany, a Państwa uwagi pozwolą go udoskonalić.

Na opinie, pytania i propozycje oczekujemy pod adresem:
poczta.covide@gmail.com

Wiesław Seweryn
Zakład Usług Informatycznych DOCENT