I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Sosnowica informuje, że wpłaty za:

podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłaty za wodę i kanalizację oraz inne opłaty lokalne należy wpłacać na konto:

Urząd Gminy Sosnowica

Bank Spółdzielczy w Parczewie O/Sosnowica

 63 8042 0006 0130 0231 2000 0050

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto:

 

Urząd Gminy Sosnowica

Bank Spółdzielczy w Parczewie O/Sosnowica

51 8042 0006 0130 0231 2000 0460

 

Wójt  Gminy Sosnowica

                                                                                                          /-/ Sławomir Czubacki