INFORMACJA

o zamknięciu ulicy Spacerowej.

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych  dotyczących realizacji zadania ,,Modernizacja ulicy Spacerowej w Sosnowicy”    zamknięty dla ruchu zostanie odcinek  ul. Spokojnej   dz. 74/3  (  od ul . Spokojnej do  końca ogrodzenia Urzędu Gminy)

Termin zamknięcia drogi ; ok. 7 dni roboczych od dnia  26 października do  4 listopada

 

    

 

                Wójt

/-/   Sławomir  Czubacki