OGŁOSZENIE

ZAWIADAMIAM, ŻE W DNIU 12 października 2020 R.
(PONIEDZIAŁEK) O GODZINIE 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Sosnowica.
Porządek zebrania:
1.Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
2.Sprawy bieżące

Sołtys Sołectwa Sosnowica
(-) Edyta Osiej