Harmonogram dyżurów leśniczego sprawującego nadzór nad lasami nie

stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gminy Sosnowica od

września do grudnia 2020 r.

Miesiąc Gmina Sosnowica

(siedziba U.G.)

wrzesień -09.09.2020

-23.09.2020

październik -07.10.2020

-21.10.2020

listopad -04.11.2020

-25.11.2020

grudzień -09.12.2020

-23.12.2020

 

Dyżury w Starostwie Powiatowym w Parczewie ul. Warszawska 24 w każdy wtorek i piątek od godz. 730.

Kontakt telefoniczny do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 83 355 15 99.

Tel. kom. inspektor ds. leśnictwa – Tadeusz Haponiuk 502 930 456.