prośba Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie się do kampanii